1. ÚVOD
 
1.1 Budete mít přístup do většiny oblastí tohoto webu levné tašky s dlouhým rukávem, aniž byste s námi zaregistrovali své údaje. Některé oblasti této webové stránky jsou přístupné pouze vám, pokud se zaregistrujete.
 
1.2 Tyto podmínky můžete kdykoli aktualizovat aktualizací tohoto příspěvku. Tyto stránky byste měli zkontrolovat z času na čas, abyste si mohli prohlédnout aktuální obchodní podmínky, protože jsou pro vás závazné. Některá ustanovení těchto podmínek mohou být nahrazena výslovně uvedenými právními upozorněními nebo podmínkami umístěnými na konkrétních stránkách této webové stránky. Pokud nechcete přijmout žádné nové podmínky po oznámení, neměli byste pokračovat v používání této webové stránky.
 
2. Objednávka z USA
 
2.1 Za objednávku se považuje objednávka prostřednictvím našeho on-line platebního procesu. V rámci procesu platby vám bude dána možnost zkontrolovat vaši objednávku a opravit chyby. Zašleme vám potvrzení objednávky s podrobnostmi o objednaných produktech.
 
2.2 Přijímání objednávky probíhá, když změníme stav objednávky na nevyřízené. Pošleme vám potvrzení o odeslání e-mailem. Po odeslání objednávky bude kupní smlouva provedena i v případě, že byla vaše platba okamžitě zpracována, pokud jsme vám neoznámili, že Vaši objednávku nepřijmeme, nebo jste objednávku zrušili.
 
2.3 Odmítnutí přijmout objednávku:
 
pokud zboží není k dispozici;
kde nemůžeme získat platbu za platbu;
pokud došlo k chybě v cenách nebo popisu produktu; nebo
pokud nesplňujete kritéria způsobilosti stanovená v našich podmínkách.
 
3. CENÍK
 
3.1 Naše ceny nezahrnují DPH, protože nejsme registrovaní k DPH.
 
3.2 V případě, že účtujeme odděleně za balení, přepravu a pojištění a další příslušné poplatky, jsou příslušné sazby stanoveny v naší specifikované cenové struktuře uvedené jinde na této webové stránce.
 
4. PLATBA: VISA karta
Chcete-li platit kreditní kartou, vyplňte své celé jméno (ujistěte se, že název objednávky příjemce je stejný jako jméno majitele na kreditní kartě) číslo karty, ověřovací číslo (CVV, což je tři číslo ve vašem zadní strana kreditní karty), datum exspirace a fakturační údaje.

 
5. LICENCE
 
5.1 Jste oprávněni vytisknout a stáhnout výpisy z této webové stránky pro vlastní potřebu na následujícím základě:
 
žádné dokumenty ani související grafika na této webové stránce nejsou žádným způsobem upraveny;
žádná grafika na této webové stránce není použita odděleně od doprovodného textu;
jakákoli naše oznámení o autorských právech a ochranných známkách a toto oznámení o oprávnění se objeví ve všech kopiích.
5.2 Není-li uvedeno jinak, jsou autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví ve všech materiálech na těchto webových stránkách (včetně fotografií a grafických obrázků), a jsou vlastnictvím nás nebo našich poskytovatelů licence. Pro účely těchto podmínek je jakékoli použití výňatků z této webové stránky jiné než v souladu s bodem 5.1 výše pro jakýkoli účel zakázáno. Pokud porušíte některý z podmínek uvedených v těchto podmínkách, vaše oprávnění k používání těchto webových stránek se automaticky ukončí a musíte okamžitě zničit všechny stažené nebo tištěné výňatky z těchto webových stránek.
 
5.3 S výhradou ustanovení 5.1 nesmí být žádná část této webové stránky reprodukována nebo uložena na žádné jiné webové stránce nebo obsažena v jakémkoli veřejném nebo soukromém elektronickém systému nebo službě bez předchozího písemného svolení.
 
5.4 Všechna práva, která nejsou v těchto podmínkách výslovně udělena, jsou vyhrazena.
 
6. PŘÍSTUP SLUŽBY
 
6.1 Zatímco se snažíme zajistit, aby tato webová stránka byla běžně k dispozici 24 hodin denně, nebudeme zodpovědní, jestliže z jakéhokoli důvodu je tato webová stránka k dispozici kdykoli nebo po nějakou dobu.
 
6.2 Přístup k této webové stránce může být dočasně a bez upozornění v případě poruchy, údržby nebo opravy systému nebo z důvodů, které jsou mimo naši kontrolu.